;
Projekt dofinansowany ze środków programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie" realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

Publikacje

Amoralny familizm i prymitywna mentalność klanowa- idealne pożywki dla rozwoju nepotyzmu

[Publikacje] piątek, 4 marca 2016

Jakie są przyczyny tego, że w niektórych krajach nepotyzm (w instytucjach publicznych) jest zachowaniem rzadkim i napiętnowanym, a w innych częstym i dosyć powszechnie tolerowanym?

Na ile za taką sytuację odpowiedzialne są procesy i zjawiska społeczne zachodzące w tych krajach? więcej

Nepotyzm a zaufanie społeczeństwa do instytucji państwa

[Publikacje] wtorek, 15 grudnia 2015


Ostatnio często słyszymy w mediach, że Polska doświadcza największego po roku 1989 kryzysu zaufania społecznego. Nasze codzienne obserwacje zdają się potwierdzać prawdziwość tej tezy. Postanowiliśmy zatem zastanowić się nad odpowiedziami na kilka pytań. Czym jest zaufanie? Czym jest zaufanie obywateli i obywatelek do swojego państwa i z czego ono wynika? Jaki może być związek między poziomem nepotyzmu i kumoterstwa a poziomem zaufania społeczeństwa do instytucji publicznych? więcej

Upowszechnienie kontroli obywatelskiej jako szansa na skuteczniejszą walkę nepotyzmem

[Publikacje] sobota, 5 września 2015

Nepotyzm narusza elementarne poczucie uczciwości i niszczy demokrację powodując, że tylko mała, niereprezentatywna grupa ludzi może mieć wpływ na podejmowanie decyzji ważnych dla ogółu i administrowanie państwem. Ograniczenie klasy politycznej i urzędniczej do klanów i osób przez nie protegowanych sprawia, że obywatele i obywatelki masowo tracą wiarę w wartość swojej inteligencji, wykształcenia, kreatywności i sprawczości. więcej

Przyczyny częstego występowania nepotyzmu w polskiej administracji publicznej.

[Publikacje] poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Nepotyzm bywa określany mianem pasożytnictwa rodziny lub klanu na państwie. Częste występowanie tego zjawiska sprawia, że interesy państwowe i społeczne schodzą na drugi plan, a rolę pierwszoplanową odgrywają prywatne interesy urzędników. Faworyzowanie członków rodziny przy zatrudnianiu w instytucjach państwowych jest zaprzeczeniem idei merytokracji oraz sabotowaniem demokratycznego państwa prawa. więcej