;
Projekt dofinansowany ze środków programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie" realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

STRUKTURA ORGANIZACYJNO-RODZINNA JEDNEGO Z URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH W POLSCE (FRAGMENT)

Zastępcą dyrektora Wydziału Nadzoru Nad Systemem Zdrowotnym jest Pani Magdalena. Jarosław, syn Pani Magdaleny jest twórcą strony internetowej całego Urzędu Wojewódzkiego oraz pracuje jako specjalista do spraw promocji regionu. Redaguje także ogłoszenia o konkursach na stanowiska urzędnicze ogłaszanych przez wojewodę. Osoba z bliskiej rodziny mani Magdaleny, Pani Monika jest kierownikiem podległego Pani Magdalenie Oddziału do Spraw Kształcenia Podyplomowego Pracowników w Ochronie Zdrowia. Inna osoba z rodziny Pani Magdaleny jest księgową jednego z wydziałów. Mąż tej osoby również pracuje w Urzędzie Wojewódzkim. Oprócz tego Pani Magdalena zatrudniła w swoim wydziale znajomą Panią Weronikę oraz jej kuzyna, Pana Arkadiusza. W urzędzie pracuje także mąż Pani Magdaleny, Pan Zdzisław. Co ciekawe Pani Magdalena jest osobą do tego stopnia niekompetentną, że zgodnie z informacją przekazaną przez naszych informatorów wręczała łapówki swojemu przełożonemu po to żeby utrzymać się na stanowisku po kolejnych „wpadkach” związanych z wykonywaniem obowiązków.

Informacja: Imiona bohaterów zostały zmienione. Powyższy tekst jest materiałem poglądowym. Nie ma napiętnować konkretnych osób a jedynie pokazać poziom patologii nepotyzmu w urzędach wojewódzkich. Znamy jednak prawdziwe imiona, nazwiska i stanowiska wszystkich bohaterów i bohaterek tej historii. Jeśli ktoś z dziennikarzy lub dziennikarek byłby zainteresowany podjęciem tego tematu to chętnie pomożemy. Uprzejmie dziękujemy naszym informatorom.

Autor: Krzysztof Korzempa