;
Projekt dofinansowany ze środków programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie" realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

Pozwólcie, że zapytam

Celami tego mini projektu będą:

  1. Sprawdzenie, czy Starostwa Powiatowe w Województwie Mazowieckim respektują obywatelskie prawo dostępu do informacji publicznej. Ustalenie, które Starostwa tego prawa nie realizują i nie szanują.

  1. Poprawa transparentności funkcjonowania Starostw Powiatowych w Województwie Mazowieckim między innymi poprzez przypomnienie im, iż podlegają obywatelskiej kontroli.

Opis projektu:

Projekt będzie polegał na napisaniu i wysłaniu do Starostw Powiatowych w Województwie Mazowieckim wniosku o udzielenie informacji publicznej. Wniosek będzie zawierał prośbę o udostępnienie listy płac pracowników zatrudnionych w Starostwie na podstawie umów o pracę. Starostwa mają prawny obowiązek udzielić tej informacji, jest to informacja publiczna i nieudzielenie jej świadczy, w naszej opinii, o braku przestrzegania prawa do informacji publicznej oraz o braku transparentności danego urzędu. Każdą otrzymaną odpowiedź opublikujemy wraz z komentarzem naszej stronie internetowej.

Czas realizacji: Maj 2015