;
Projekt dofinansowany ze środków programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie" realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

Chcemy móc działać!

Projekt CHCEMY MÓC DZIAŁAĆ! został dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu FIO-Mazowsze Lokalnie.
Są to pierwsze środki na działalność jakie udało się nam pozyskać.

Nadrzędnym celem projektu był rozwój organizacji.
Jego realizacja umożliwiła Polskiej Fundacji Przeciwko Nepotyzmowi faktyczne rozpoczęcie działalności jako organizacja strażnicza(watchdog) i tym samym dołączenie do grona aktywnych organizacji strażniczych działających w Polsce. Dostrzegamy bardzo poważny problem społeczny jakim jest w Polsce nepotyzm i dlatego chcemy patrzyć władzy na ręce i napiętnować przejawy patologii podczas rekrutowania pracowników na różne stanowiska.

Głównym działaniem projektowym było stworzenie i umieszczenie w Internecie strony www.antynepotyzm.pl
Strona umożliwi publikację różnorodnych informacji, artykułów i analiz oraz jest platformą kontaktu z odbiorcami działań fundacji.
Dodatkowo w ramach projektu zakupiliśmy sprzęt komputerowy oraz trochę materiałów promocyjnych, które rozdaliśmy uczestnikom organizowanych przez spotkań i prezentacji.
Bardzo dziękujemy Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich, Fundacji Fundusz Współpracy i Stowarzyszeniu BORIS za okazaną nam pomoc i wsparcie.

Autor: Krzysztof Korzempa