;
Projekt dofinansowany ze środków programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie" realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

Linki

Poniżej zamieszczamy adresy stron organizacji, które nas inspirowały, inspirują lub po prostu nam pomogły na starcie. Znajdują się też tutaj adresy instytucji państwowych, które uznaliśmy za ważne z punktu widzenia naszej działalności strażniczej.

1. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: http://www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html

2. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: http://frso.pl

3. Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS: http://boris.org.pl

4. Sieć Obywatelska Watchdog Polska: http://www.siecobywatelska.pl

5. Portal o Kontroli Obywatelskiej: http://watchdogportal.pl

6. Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej: http://informacjapubliczna.org.pl

7. Fundacja Court Watch Polska https://courtwatch.pl

8. Fundacja Panoptykon: http://panoptykon.org

9. Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO: http://inspro.org.pl

10. Fundacja Stańczyka: http://www.stanczyk.org.pl

11. Portal Organizacji Pozarządowych (Kopalnia wiedzy): http://www.ngo.pl

12. Naczelny Sąd Administracyjny: http://www.nsa.gov.pl

13. Najwyższa Izba Kontroli (Instytucja ta, osamotniona i pozbawiona przez kolejne władze skutecznych narzędzi prawnych od lat prowadzi upartą walkę z nepotyzmem. Takie są nasze obserwacje): http://www.nik.gov.pl

14. Centralne Biuro Antykorupcyjne (Uznało nepotyzm za odmianę korupcji i próbuje z nim walczyć. Jednak wobec braku odpowiedniego prawa oraz jawnego oporu ze strony licznych środowisk związanych z władzą, jest to często walka z wiatrakami. Zauważamy jednak, że podobnie jak NIK, próbują walczyć z patologią przy zatrudnianiu w instytucjach państwowych): http://www.cba.gov.pl

15. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl