;
Projekt dofinansowany ze środków programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie" realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

Ludzie fundacji

Krzysztof Korzempa

Krzysztof Korzempa- współzałożyciel i prezes zarządu. Jest absolwentem wychowania fizycznego na AWF, filologii angielskiej na UG oraz policealnego studium ekonomicznego. Przepracował siedemnaście lat jako nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel języka angielskiego oraz recepcjonista w hotelu. Wiedzę z zakresu trzeciego sektora zdobywał w Siedleckiej Szkole Ekonomii Społecznej (FRSO), Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu (BORIS), podstawowym kursie prowadzenia organizacji pozarządowej (Fundacja Synapsis) oraz cyklu szkoleniowym Działaj Zgodnie z Prawem (Federacja Organizacji Pozarządowych). Ukończył także kurs edukatorów i edukatorek praw człowieka (Amnesty International), warsztaty trenerskie „Edukacja dla Godności” (Amnesty International), kurs internetowo-stacjonarny „Na straży” (Sieć Obywatelska Watchdog Polska), szkołę doskonalenia watchdogów (Fundacja Court Watch Polska) oraz szkolenie dla liderów i liderek zmian (IGO). Autor wielu artykułów na temat nepotyzmu, które można przeczytać na stronie http://antynepotyzm.pl/publikacje/. Uczestnik licznych konferencji i debat o tematyce związanej z prawami człowieka, dostępem do informacji publicznej, ekonomią społeczną i sprawiedliwością społeczną. Zainteresowania (poza obywatelską kontrolą władzy) to akrobatyka (którą trenował wyczynowo przez wiele lat) oraz języki obce.

Piotr Polkowski

Piotr Polkowski- współzałożyciel i członek zarządu. Pochodzi z Sulejówka. Jako nastolatek wyczynowo uprawiał zapasy pod okiem trenera Krzysztofa Jasińskiego. Ukończył szkołę zawodową o specjalności: mechanik pojazdów samochodowych. Przepracował dwadzieścia lat jako mechanik samochodowy i wulkanizator. Interesuje się motoryzacją, sportem i hodowlą psów. Nie wyraża zgody na niesprawiedliwość społeczną oraz rządy klik i układów.

Monika Mucha

Monika Mucha- wolontariuszka. Pochodzi z Garwolina. Skończyła prawo, politologię i ochronę środowiska. Obecnie doktorantka na prawie i naukach politycznych. Zajmuje się polityką socjalną i rynkiem pracy. Z powołania jest niestrudzoną wojowniczką o sprawiedliwość społeczną.
Monika jest także aktywna w Fundacji Pro Bono oraz Akademickich Poradniach Prawnych. W nielicznych wolnych chwilach interesuje się filmem i malarstwem.