;
Projekt dofinansowany ze środków programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie" realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

Likwidacja Polskiej Fundacji Przeciwko Nepotyzmowi

Informujemy, że podjęliśmy decyzję o likwidacji Polskiej Fundacji Przeciwko Nepotyzmowi. Przyczyną takiej decyzji jest brak środków na dalszą działalność. Pierwszy etap likwidacji jest już rozpoczęty. Drugi zostanie zakończony na początku roku 2019. Strona internetowa pozostanie aktywna. Realizując przez pięć lat ten projekt zrobiliśmy co mogliśmy żeby nagłośnić problem nepotyzmu w Polsce i pokazać opinii publicznej szkodliwy wpływ tego zjawiska na prawidłowe funkcjonowanie Państwa i dobrostan jego obywateli. Zamykamy ten projekt. Co nie znaczy, że nie będziemy realizować się w innych.