;
Projekt dofinansowany ze środków programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie" realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

Witamy

ZGŁOŚ NEPOTYZM


Polska Fundacja Przeciwko Nepotyzmowi jest niezależną organizacją pozarządową.

Pod koniec roku 2013 uzyskaliśmy rejestrację w KRS, a rok 2014 jest datą faktycznego rozpoczęcia działalności.

Założyciele i członkowie PFPN zobowiązują się w żaden sposób nie mieszać swoich poglądów politycznych z działalnością organizacji.

Główne cele naszej działalności wynikają z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności z jej (szeroko interpretowanego) Artykułu 60:

„Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach”.

Uważamy, że prawo to powinno dotyczyć administracji publicznej, spółek skarbu państwa i pozostałych instytucji publicznych.

Szeroko rozpowszechniona w naszym kraju patologia nepotyzmu jest ewidentnym pogwałceniem tego prawa.
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Najwyższa Izba Kontroli oraz inne instytucje walczące z patologiami życia publicznego klasyfikują nepotyzm jako odmianę korupcji.

My uważamy nepotyzm za odmianę złodziejstwa. Nepota to złodziej. Złodziej wyjątkowo perfidny- okradający ludzi (często młodych, zdolnych, doskonale wykształconych i ambitnych) z atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy, szans na rozwój, a w konsekwencji szans na godne życie.

Postanowiliśmy jako organizacja pozarządowa zająć się tym problemem.

Nie wyrażamy zgody na to, żeby Konstytucja RP i Powszechna Deklaracja Praw Człowieka dalej były w Polsce martwymi przepisami.